Εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

Η νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ευθύνη από δράσεις που αναλήφθηκαν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση