Τα τελευταία νέα γύρω από το GDPR

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 30.000 ευρώ στον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια» για παράνομη επεξεργασία και μη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

Δεν τεκμηριώθηκε νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία δεδομένων πολιτών, ενώ δεν ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας για την παράνομη διαρροή στο διαδίκτυο

Πρόστιμο 139.000 ευρώ σε εταιρεία τηλεοπτικής παραγωγής για παράνομη καταγραφή σε μαιευτήριο (ICO)

Η εταιρεία είχε την άδεια του νοσοκομείου, ωστόσο δεν παρείχε επαρκείς πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με τη βιντεοσκόπηση και δεν έλαβε επαρκή άδεια εκ των προτέρων

Οδηγίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική επικοινωνία και προστασία προσωπικών δεδομένων: Πότε επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο πολιτικών εκστρατειών

Αποζημίωση για παράνομη διαβίβαση δεδομένων από τηλεπικοινωνιακή εταιρεία σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών (ΕιρΑθ 1692/2018)

Υποχρεωτική επιδίκαση κατώτατου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη – Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία

Data breach: Επικυρώθηκε από το ΣτΕ το πρόστιμο κατά της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την παραβίαση δεδομένων το 2013

Πρόκειται για το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβάλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τη διαρροή δεδομένων που αφορούσαν το σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων στην Ελλάδα

GDPR: Η πρώτη «πολιτική προστίμων» με βάση τον Κανονισμό από την ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Η πολιτική επιβολής προστίμων με βάση τον GDPR εισάγει ένα σύστημα με 4 κατηγορίες, ενώ παρέχονται διάφορα παραδείγματα ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας

Προσωπικά δεδομένα και εργατικές διαφορές: Προειδοποίηση σε δημόσιο νοσοκομείο για τη διαβίβαση δεδομένων ιατρικού φακέλου σε τρίτο για δικαστική χρήση

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία ασθενούς σχετικά με τη χορήγηση του πλήρους ιατρικού της φακέλου που τηρείται στο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», σε τρίτο πρόσωπο, για δικαστική χρήση, χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεσή της.

Πολιτική επικοινωνία και προστασία προσωπικών δεδομένων: Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προληπτική δράση της Αρχής για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων πολιτών ενόψει των εκλογών του Ευρωκοινοβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης