Προσωπικά δεδομένα και κορωνοϊός: Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο επιδημιών από το ΕΣΠΔ

Οι κανόνες προστασίας δεδομένων δεν εμποδίζουν τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού – Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις εξαιρετικές περιόδους, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων. Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ πιθανόν να…