Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 120.000 ευρώ για ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας σε εκπαιδευτική εφαρμογή (app) στη Νορβηγία

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 120.000 ευρώ επέβαλε στον Οργανισμό Εκπαίδευσης του Δήμου του Όσλο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Νορβηγίας, για παραβίαση των κανόνων ασφάλειας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην εφαρμογή (mobile app) Skolemelding. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων σχολείου, γονέων και μαθητών. Το πρόστιμο επιβλήθηκε επειδή ο δήμος δεν είχε εφαρμόσει τα…