Προσωπικά δεδομένα και εργατικές διαφορές: Προειδοποίηση σε δημόσιο νοσοκομείο για τη διαβίβαση δεδομένων ιατρικού φακέλου σε τρίτο για δικαστική χρήση

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία ασθενούς σχετικά με τη χορήγηση του πλήρους ιατρικού της φακέλου που τηρείται στο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», σε τρίτο πρόσωπο, για δικαστική χρήση, χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεσή της.