Σεμινάριο General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ΟΤΑ, θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού μιας επιχείρησης σχετικά με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679, τις πρακτικές επιπτώσεις του,  τους κινδύνους επί «Μη Συμμόρφωσης», τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Υπευθύνου και του Εκτελούντος την επεξεργασία των δεδομένων. Το σεμινάριο εστιάζει στα δυσκολότερα σημεία, δίνοντας πρακτικές λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε να είστε πλήρως συμβατοί με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR), αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου.

 

Απευθύνεται σε

 • Στελέχη  Επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο. και Δημόσιων Οργανισμώνπου έχουν ευθύνη ή επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα. (Γενικοί Γραμματείς, Διοικητικοί, Οικονομικοί, Στελέχη Πληροφορικής, Υπεύθυνοι Ποιότητας κλπ).
 • Δικηγόρους
 • Σύμβουλους Επιχειρήσεων 
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

Τα οφέλη

 • Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι θέση να κατανοήσουν τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Θα έχουν κατανοήσει τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του GDPR με  ενδεικτικά παραδείγματα από την εφαρμογή του σε μεγάλες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Φορείς.
 • Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Κέντρου Millennium Education Centre.

 


 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

 • Γνωριμία με τον Γενικό Κανονισμό GDPR/ Βασικές αρχές και απαιτήσεις του GDPR
  Γνωριμία του αντικείμενου και  των βασικών χαρακτηριστικών του κανονισμού , ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του και οι λόγοι που δημιουργήθηκε ο κανονισμός.
 • Νόμοι περί προστασίας δεδομένων
  Εισαγωγή στους  βασικούς ευρωπαϊκούς νόμους και ρυθμιστικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, περιγράφοντας την εξέλιξη προς ένα εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο.
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  Καθορίζει τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργασίας με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, όπως επίσης εξηγεί την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (GDPR) και περιγράφει τις νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με τα δεδομένα τους.
  Περιγράφει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και του βοηθού.
 • Ασφάλεια επεξεργασίας
  Αναφέρεται στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και την παροχή ειδοποίησης για παραβιάσεις δεδομένων.
 • Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
  Περιγράφει τις επιλογές και τις υποχρεώσεις μεταφοράς δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επάρκειας και των κατάλληλων διασφαλίσεων και παρεκκλίσεων.
 • Εποπτεία και επιβολή
  Περιγράφει τον ρόλο, τις εξουσίες και τις διαδικασίες των εποπτικών αρχών. Τη σύνθεση και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Τον ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων  και διορθωτικά μέτρα, υποχρεώσεις και κυρώσεις για μη συμμόρφωση.
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του βοηθού Επεξεργασίας
  Περιγράφει τους ρόλους και τις σχέσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και των βοηθώνΤο καθεστώς του ΥΠΔ, την θέση του στον φορέα που υπηρετεί καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του
 • Απαιτούμενες αλλαγές στην εταιρία- οργανισμό σας
  Τα πρώτα βήματα για την συμμόρφωση της επιχείρησης- οργανισμό σας καθώς και  η δημιουργία σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του. Περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν και πώς να συνδυαστούν με τις υφισταμένες.

 


 

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%

 

Διάρκεια

Διάρκεια σεμιναρίου 6 ώρες

Κλείσε θέση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ραντεβού και παρακολουθήστε κάποιο από τα σεμινάρια μας

Διεύθυνση

Αγίου Γεωργίου 14,
Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκεύη  9 πμ – 9 μμ
Σάββατο και Κυριακή κλειστά

Τηλέφωνα

+30 23730 22192
+30 23730 26739

Email

info@gdprhalkidiki.gr