Το νέο περιβάλλον λειτουργίας που θέτει για τις Επιχειρήσεις και τους Φορείς ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα “Το νέο περιβάλλον λειτουργίας που θέτει για τις Επιχειρήσεις και τους Φορείς ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR.” η οποία διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής