Τα τελευταία νέα γύρω από το GDPR

13 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Χειραγώγηση στο διαδίκτυο και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Γνωμοδότηση ΕΕΠΔ)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) η γνωμοδότηση σχετικά με τη χειραγώγηση στο διαδίκτυο και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Privacy Shield: Ανάλυση του νομικού πλαισίου διαβίβασης προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ

Στην έκδοση μίας επικαιροποιμένης ανάλυσης του νομικού πλαισίου διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ (Privacy Shield) προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΕΕ: Προστασία προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε αυτά συγκεντρώνονται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της καθιστά σαφές πως οι κανόνες της ΕΕ εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της, οποτεδήποτε αυτά συγκεντρώνονται. Ενδεικτικά, αναφέρεται η αγορά ενός προϊόντος μέσω του διαδικτύου, η υποβολή αίτησης για θέση εργασίας, το αίτημα για τραπεζικό δάνειο.

ePrivacy: 8 συμπεράσματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες από το ΕΣΠΔ

  Συγκατάθεση στο διαδίκτυο, cookies και smartphones στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων Με ανακοίνωση του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) διατυπώνει μία χρήσιμη περίληψη των θέσεών του σχετικά με τα κυριότερα σημεία της αναθεώρησης του Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Κανονισμός ePrivacy) και τον αντίκτυπό της στην προστασία των…

Προστασία προσωπικών δεδομένων και μέσα μαζικής ενημέρωσης (Κατευθυντήριες γραμμές)

Οδηγός για τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι δημοσιογράφοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης Τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης» συζήτησαν και ενέκριναν η Επιτροπή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Κοινωνίας της Πληροφορίας και η Συμβουλευτική Επιτροπή της Σύμβασης 108 του…

GDPR: Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τη συμμόρφωση προς το πλαίσιο προστασίας δεδομένων

Ασθενοκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συντονισμένη οργάνωση και προετοιμασία του συνόλου των εποπτευόμενων φορέων καθώς επίσης και των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σχετικά με την ανάγκη συμμόρφωσης σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό…

Cookies: Πρόστιμο 25.000 ευρώ σε ιστοσελίδα για παραβίαση των υποχρεώσεων ενημέρωσης και συγκατάθεσης

Το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την ποινή – Τι αναφέρεται για τα third party cookies και τις υποχρεώσεις των ιστοσελίδων   Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας (Conseil d’État)  επικύρωσε με απόφασή του το πρόστιμο 25.000 ευρώ που είχε επιβάλει η γαλλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (CNIL)  σε ιστοσελίδα για μη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις σχετικά…