Προσωπικά δεδομένα: «Βροχή» προστίμων σε υποψήφιους βουλευτές για παράνομη αποστολή SMS και email

Πρόστιμα 17.000 ευρώ σε υποψηφίους (ευρω)βουλευτές και δημοτικούς συμβούλους – Η προηγούμενη άσκηση δικαιώματος ενώπιον του υπευθύνου επεξεργασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ. Επτά αποφάσεις εις βάρος υποψηφίων βουλευτών, ευρωβουλευτών και δημοτικών συμβούλων εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής…