Έξυπνα συστήματα, ασφάλιση και προσωπικά δεδομένα: Ενδιαφέρουσα απόφαση της ΑΠΔΠΧ με το βλέμμα στο μέλλον

Πρόγραµµα ασφάλισης αυτοκινήτων, µε το οποίο η τιµολόγηση των καλύψεων συνδέεται µε την οδηγική συµπεριφορά – Στοιχεία συλλέγονται µέσω εφαρµογής στο κινητό τηλέφωνο