Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμα 689.000 ευρώ και λιγότερες καταγγελίες το 2018, σύμφωνα με την έκθεση της ΑΠΔΠΧ

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ενδιαφέροντα στοιχεία περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το 2018, έτος κατά το οποίο τέθηκε σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Σημαντικά στατιστικά στοιχεία Σύμφωνα με την έκθεση της Αρχής, το 2018, το σύνολο των διεκπεραιωμένων…

Μέτρα για την καταπολέμηση της εταιρικής φοροδιαφυγής προωθεί το Ευρωκοινοβούλιο

Οι πολίτες ζητούν τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εταιρικής φοροδιαφυγής, τονίζουν οι ευρωβουλευτές κατά τη σύνοδο ολομέλειας, στις 16 Δεκεμβρίου. Οι συζητήσεις των ευρωβουλευτών επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να εκσυγχρονίσει τους κανόνες φορολογίας των επιχειρήσεων, στον άξονα των προκλήσεων που θέτουν η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιακή επανάσταση. Οι…

Διαμεσολάβηση: Σε ισχύ η νέα διάταξη για το ενημερωτικό έγγραφο – Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4647/2019

Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 30.11.2019 και καταλαμβάνει και τις ήδη κατατεθείσες αγωγές Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 65 του νόμου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό…

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία: Αναστολή ποινής με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα

Η υπεξαίρεση από υπάλληλο τράπεζας ξένου κινητού πράγματος τιμωρείται πλέον σε κακουργηματική μορφή με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Με την υπ’ αριθμ. 243/2019 απόφασή του το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτελέσεως καταδικαστικής αποφάσεως σε συνολική ποινή ισοβίου καθείρξεως και κάθειρξη έξι ετών για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατʼ…

«Τέλος» στο απόρρητο τηλεπικοινωνιών στις έρευνες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, η οποία εντάχθηκε και ψηφίστηκε στο Νόμο 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, καταργούνται οι περιορισμοί της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιακού απορρήτου κατά τις έρευνες των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος (άρθρο 34 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η οποία δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής, με τη νέα διάταξη «εκλογικεύεται δικονομικώς η δυνατότητα πρόσβασης των…