Αρχικά συμπεράσματα από αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχικά συμπεράσματα από αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής με σκοπό  τον έλεγχο της συμμόρφωσης υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων Η Αρχή, με σκοπό α) τη διερεύνηση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων -μετά την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του- και την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές…

Η κρυφή βιντεοσκόπηση αστυνομικών από πολίτη και η ανάρτηση του βίντεο στο Youtube μπορεί να δικαιολογείται για δημοσιογραφικούς σκοπούς (ΔΕΕ)

Δικαστήριο ΕΕ: Το γεγονός ότι ο πολίτης δεν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν μπορεί, καθ’ εαυτό, να αναιρέσει τον χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων «αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς»

Ανταγωνισμός και προσωπικά δεδομένα: Απόφαση σταθμός της Γερμανικής Αρχής Ανταγωνισμού για την επεξεργασία δεδομένων από το Facebook

Δεσπόζουσα θέση βασιζόμενη στην παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Facebook – Eκτεταμένους περιορισμούς επέβαλε η γερμανική Αρχή