Δικαίωμα στη λήθη: Πρέπει οι μηχανές αναζήτησης να διαγράφουν συστηματικά ευαίσθητα δεδομένα έπειτα από αίτημα;

Προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης: Η δεύτερη (σημερινή) υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ

Δικαίωμα στη λήθη: Μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η υποχρέωση διαγραφής συνδέσμων για τις μηχανές αναζήτησης (Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ)

Γεν. Εισαγγελέας Δικαστηρίου ΕΕ: Το δικαίωμα στη λήθη πρέπει να σταθμίζεται με το εύλογο συμφέρον του κοινού για πρόσβαση στην αναζητούμενη πληροφορία

Είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων οι διαχειριστές ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν plugins τρίτων;

Γεν. Εισαγγελέας Δικαστηρίου ΕΕ: Ο διαχειριστής ιστοσελίδας με ενσωματωμένο πρόσθετο (plugin) τρίτου, όπως η επιλογή «μου αρέσει», θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων