Πώς οι παραβιάσεις δεδομένων καταστρέφουν τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Kaspersky Lab και της B2B International, σχεδόν 1 στις 3 (31%) παραβιάσεις δεδομένων τον τελευταίο χρόνο είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση εργαζομένων. Και συγκεκριμένα, στο 29% των ΜμΕ και στο 27% των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτοί που απολύθηκαν ήταν υψηλά ιστάμενοι εργαζόμενοι εκτός του τομέα της Πληροφορικής.

13 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Χειραγώγηση στο διαδίκτυο και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Γνωμοδότηση ΕΕΠΔ)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) η γνωμοδότηση σχετικά με τη χειραγώγηση στο διαδίκτυο και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.